Změna sazeb DPH v roce 2013

Od verze 3.9.5 program 2HCS Fakturace 3 obsahuje definice nových sazeb DPH (21% a 15%). Správnou sazbu DPH vybírá automaticky podle data zdanitelného plnění. Sazby DPH jsou nastaveny v nabídce "Akce - číselníky - sazby DPH".

 

Ceník a změna sazby DPH


Důležité:
Nezapomeňte nejprve zálohovat svá data pro případ, že by jste se chtěli vrátit k původním hodnotám ceníku. Zálohu dat vytvoříte pomocí nabídky "Zálohování - Zálohování a obnovení ze zálohy". Další popis se týká verze 3.6.820 a vyšší. Předchozí verze neměly řešeno přecenění cenových hladin a cen v cizí měně.

Pozor:

Změnu cen v ceníku a změnu sazeb DPH v ceníku provádějte až v datech roku 2013 tzn. po úspěšně dokončeném převodu dat do roku 2013.

 

Změnu sazeb DPH v ceníku je možné provést pomocí volby "Hromadné přecenění". Tuto funkci najdete v ceníku pod pátým tlačítkem shora viz. obrázek.

Hromadné přecenění je možné definovat podle několika podmínek a pravidel. Pro hromadnou změnu sazby DPH nás zajímá druhá volba "změna sazby DPH". Před samotným přeceněním je potřeba, aby jste se rozhodli z jaké ceny má výpočet probíhat. Zda z ceny bez DPH nebo z ceny s DPH. Pokud budete chtít zachovat koncovou cenu s DPH zvolte "vycházet z ceny: s DPH". Program pak zachová koncovou cenu a podle nové sazby vypočte cenu bez DPH.

 

Pokud budete chtít navýšit koncovou cenu o z měnu DPH pak zvolte "vycházet z ceny: bez DPH" Stejný princip je zachován také pro tři cenové hladiny v cizích měnách, které jsou dostupné v hlavním formuláři ceníku a pro sedm cenových hladin dostupných na kartě "ostatní" u každé ceníkové položky. Je zde potřeba poznamenat, že přepočet těchto cenových hladin proběhne pouze tehdy pokud jsou stanovené jako ceny s DPH. Toto nastavení je na kartě "ostatní" pod volbou "ceny s DPH" a týká se i třech cen v cizí měně. Cenové hladiny 1-7 a ceny v cizí měně budou přepočteny novým DPH pouze pokud mají zvoleno "ceny s DPH" a zároveň při nastavení přepočtu zvolíte "vycházet z ceny: bez DPH". Pokud jsou tyto ceny definovány jako ceny bez DPH nebudou změněny neboť bude při jejich každém použití ve faktuře automaticky vypočteno DPH a cena s DPH dle nových sazeb. Můžete si vybrat, které ceny se mají při změně DPH měnit. Základní cena se musí změnit vždy. Cenová hladina 1-7 a cena v cizí měně se nutně měnit nemusí, protože program chybějící cenu v závislosti na nastavení dopočte.

 

Jak změnit sazbu DPH ?

Pro změnu sazby DPH z 14% na 15% u všech ceníkových položek postupujte podle následujících kroků:

 1. zaklikněte "Změna sazby DPH"
 2. vyberte nebo zadejte původní sazbu DPH 14%
 3. vyberte nebo zadejte novou sazbu DPH 15%
 4. zvolte z jaké ceny se má vycházet. Bez DPH nebo s DPH.
 5. zvolte ceny na které má být změna aplikována. Běžné ceníkové ceny jsou "Základní ceny". Pokud chcete měnit ceny v cenových hladinách 1-7 nebo ceny v cizích měnách zaklikněte je.
 6. klikněte na "Provést změny"
 7. program se Vás zeptá: "Opravdu chcete přecenit položky podle provedeného nastavení?". Klikněte na tlačítko "Ano".
 8. program se Vás zeptá: "Přejete si uložit současné ceny a sazby DPH pro pozdější obnovu ?". Klikněte na tlačítko "Ano". Program uloží ceny před změnou pro případ, že by jste je chtěli vrátit zpět. Vrátit lze vždy jen jednu změnu zpět.
 9. program nahlásí: "Ceny byly přepočítány.".


Tím je hotova změna sazby z 14% na 15%. Změnu z 20% na 21% provedete obdobným způsobem.

 

Jak zaokrouhlit ?

Pokud jste měnili koncovou cenu s DPH máte nyní pravděpodobně ceny některých položek s přesností na haléře. Pokud budete chtít cenu s DPH zaokrouhlit na koruny postupujte podle následujících kroků:

 1. zaklikněte "Změna ceny v %"
 2. "změnit o: %" ponechejte 0
 3. "zaokrouhlit na:" ponechejte 0
 4. "vycházet z ceny" zvolte "bez DPH" nebo "s DPH" podle toho, kterou cenu chcete zaokrouhlit
 5. zvolte ceny na které má být změna aplikována. Běžné ceníkové ceny jsou "Základní ceny".
 6. klikněte na "provést změny"Vzhledem k tomu, že jsme zadali do nastavení změny 0% program neprovede žádné navýšení ceny a pouze zaokrouhlí částky na 0 desetinných míst.

Šablony často používaných textů

V případě, že v šablonách často používaných textů používáte i ceny a sazby DPH, je potřeba každou šablonu otevřít, smazat z šablony definici ceny (je uzavřena v hranatých závorkách a je potřeba smazat i tyto závorky) a znovu cenu do šablony vložit s novou sazbou DPH.

 

Sdílejte tento článek: