Kontrolní hlášení DPH návod pro 2HCS Fakturace 4

Aktualizováno 07.02.2016

 

Od 1.ledna 2016 platí pro každého plátce DPH povinnost podávat kontrolní hlášení DPH. Pokud si chcete zpracovávat kontrolní hlášení sami, můžete využít nové funkce programu 2HCS Fakturace 4. Program dokáže vygenerovat XML soubor, který může být podkladem pro vytvoření kontrolního hlášení. Pokud tedy využijete nabídky nové funkce je potřeba vytvořený xml soubor načíst do elektronického formuláře v aplikaci EPO na Daňového portálu. Po načtení souboru budete mít předchystané položky v kontrolním hlášení, které je ale potřeba ještě dokompletovat. Nesmíte zapomínat na skutečnost, že kontrolní hlášení musí navazovat na vámi podané daňové přiznání k DPH. Aplikace na daňovém portálu sama zkontroluje jestli máte vyplněny všechny náležitosti. Posledním krokem je odeslání kontrolního hlášení se zaručeným elektronickým podpisem případně bez elektronického podpisu s podáním dodatečného potvrzení tzv. e-tiskopisu.

Výše uvedený postup lze doporučit pouze v případě, že máte malé množství dokladů a nemáte složité obchody se státy EU a zahraničím atd.. V ostatních případech doporučujeme převádět vydané faktury a používání kvalitních účetních systémů, kdy je zajištěna vazba údajů uváděných v daňovém přiznání k DPH s údaji generovanými do kontrolního hlášení.  

 

Důležité upozornění: Správnost obsahu kontrolního hlášení je dána tím jak správně máte vyplněny všechny náležitosti faktur přijatých, vydaných, prodejek i pokladních daňových dokladů. Důležité jsou jak správné sazby DPH tak IČ a DIČ dodavatelů, odběratelů, správné datumy dph faktur vydaných i přijatých, kódy plnění apod... Pokud si nejste jisti tím co a jak má být vyplněno, kontaktujte svou účetní nebo daňového poradce. Pamatujte, že program ani jeho autoři nemohou být odpovědni za správnost podaného kontrolního hlášení.


Více informací o samotném kontrolním hlášení naleznete na stránkách Finanční správy .

Podklady pro kontrolní hlášení

Novou funkci „Podklady pro kontrolní hlášení“ naleznete přímo v hlavním menu programu 2HCS Fakturace 4. 

Po kliknutí se otevře okno, kde v levé části uvidíte seznam všech vytvořených podkladů pro kontrolních hlášení.

Nové (zatím prázdné) podklady pro kontrolní hlášení vytvoříte kliknutím na tlačítko nového záznamu.

Kliknutím na tlačítko s křížkem můžete již vytvořené podklady pro kontrolní hlášení vymazat. V pravé části pak vidíte podrobnosti podkladů kontrolního hlášení vybraného v levé části.

Všechny údaje podkladů pro kontrolní hlášení vyplňujte dle Pokynů k vyplnění kontrolního hlášení, které byly vydány finanční správou.

 

Popis jednotlivých záložky podkladů kontrolního hlášení


Záhlaví, Plátce


Dle pokynů finanční správy viz. výše vyplňte všechny potřebné hodnoty.

Kliknutím na tlačítko „Vygenerovat obsah A1-A5, B1-B3, C“ vyvoláte vygenerování obsahu podkladů kontrolního hlášení.

V případě, že program nalezne nějaké nesrovnalosti, zobrazí v poli „počet chyb“ červeně kolik chyb našel. Tlačítkem „zobrazit chyby“ si můžete vyvolat protokol ke kontrole.
Tlačítko „znovu zkontrolovat“ slouží k provedení nové kontroly např. po ruční opravě.

Doklady, které spadají do období zvoleného pro generování kontrolního hlášení budou automaticky uzamčeny. Můžete je v případě potřeby odemknout standardní cestou, ale mějte na paměti, že pokud už byl doklad odeslán kontrolním hlášením, nemůžete v něm měnit částky nebo odběratele bez toho abyste odeslali opravné kontrolní hlášení (v případě, že ještě neuplanula lhůta pro podání kontrolního hlášení) nebo následné kontrolní hlášení (v případě, že již lhůta uplynula).

V poli „Složka pro uložení souboru“ si můžete nastavit cílovou složku do které se budou xml soubory kontrolních hlášení ukládat.

Kliknutím na tlačítko „Exportovat XML do souboru“ se provede vlastní uložení souboru.

Pole „uloženo do XML“ se automaticky zaklikne v případně úspěšného exportu.

Pole „Odesláno na FÚ“ můžete zakliknout sami jakmile soubor kontrolního hlášení opravdu odešlete.

 

A1 až B3


Obsah těchto záložek je generován automaticky na základě dat z 2HCS Fakturace 4. Každá záložka je uzamčena a je možné ji odemknout v případě potřeby ruční opravy.

A1 - zde jsou všechny vydané faktury vystavené v režimu přenesené daňové povinnosti, každá faktura rozepsaná do řádku (ř. 25 daňového přiznání k DPH)

A2 - zde jsou zejména přijaté faktury z jiného státu EU od plátce DPH, přijaté faktury z třetích zemí, každá faktura rozepsaná do řádku ( ř. 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 daňového přiznání k DPH)

A3 - investiční zlato (toto 2HCS Fakturace 4 neřeší)

A4 - běžné vydané faktury nad 10tis. Kč s DPH, bez faktur u kterých nebyla povinnost vystavit daňový doklad (prodeje např. FO nepodnikateli), každá faktura rozepsaná do řádku (ř. 1, 2 daňového přiznání k DPH)

A5 - prodeje do 10tis. Kč včetně s DPH, všechny faktury, prodejky a příjmové pokladní doklady daňové  sečtené dohromady včetně prodejů nad 10 tis Kč, které nepatří do A4 (ř. 1 a 2 daňového přiznání k DPH)

 

B1 - přijaté faktury v režimu přenesené daňové povinnosti v rámci ČR, každá faktura rozepsaná do řádku (ř. 10 a 11 daňového přiznání k DPH)

B2 - běžné přijaté faktury nad 10tis. Kč s DPH, každá faktura rozepsaná do řádku (ř. 40 a 41 daňového přiznání k DPH)

B3 - přijaté faktury do 10tis. Kč s DPH, výdajové pokladní doklady do 10tis. Kč s DPH, všechny sečtené dohromady (ř. 40 a 41 daňového přiznání k DPH)

 

C

Zde jsou kontrolní součty s vyznačením vazby na daňové přiznání k DPH. V případě, že budete jako právnické osoby podávat kontrolní hlášení měsíčně a současně jste kvartálními plátci DPH je potřeba při podání daňového přiznání k DPH provést důslednou kontrolu již podaných kontrolních hlášení.  

 

Poznámka: Kontrolní hlášení je jednoduchá věc tam, kde jsou pouze běžné prodeje a nákupy, tam kde se neprovádí řízení cash-flow posunováním daně na vstupu. V případě jakékoliv neúplně běžné operace je potřeba problematiku DPH a kontrolního hlášení znát, aby bylo dobře vykázáno a záležitost kontrolního hlášení přestává být jednoduchá. SW vám může pomoci, ale rozum do zpracování kontrolního hlášení musíte dát sami.


Změny ve vydaných a přijatých fakturách


Vydané faktury jsou doplněny o pole „kód předmětu plnění“, který je potřeba vybrat v případě, že je faktura vystavena v režimu přenesení daňové povinnosti. Tento kód plnění je pak přenášen do podkladů pro kontrolní hlášení.

Ve vydané faktuře můžete také zvolit kód režimu plnění. Výchozí stav je "běžný". Tento kód plnění se přenese do podkladů pro kontrolní hlášení.

 
 

Přijaté faktury jsou doplněny také o pole „kód plnění“, který je potřeba vybrat v případě faktury v režimu přenesení daňové povinnosti.

Přijaté faktury mají také nově zatržítko „Nakoupeno z EU bez DPH“, které zaklikněte v případě nákupu od plátce DPH. V takovémto případě zapisujte základy daně do odpovídající sazby (již ne do 0% tak jako to bylo možné dříve). Jedině takto program správně dosadí hodnoty do podkladů kontrolního hlášení.

 

Kniha partnerů je doplněna o pole "nepodnikatel". Tuto volbu zaklikněte u takového odběratele, který nepoužije vámi vydané doklady do účetnictví. Určitě tuto volbu zaklikněte pokud používáte univerzálního odběratele např. "drobný prodej" pro všechny prodeje bez určení konkrétního odběratele. Pokud by nastala situace, že váš stálý odběratel (fyzická osoba podnikající) chcete nakoupit jako nepodnikatel, musíte mu založit novou kartu odběratele, která bude mít zakliknuto "nepodnikatel".

 
 

 

Časté otázky:

 

Kde mám ve faktuře evidenční číslo daňového dokladu?

Evidenční číslo daňového dokladu není žádnou novinkou vyžadovanou kontrolním hlášením DPH. Bylo na daňových dokladech vyžadováno vždy dle znění §29 zákona o DPH: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d5.aspx#par29

Z uvedeného v §29 zákona o DPH vyplývá, že evidenční číslo daňového dokladu = číslo faktury a není tedy potřeba cokoliv do daňového dokladu doplňovat.

 

Další otázky a odpovědi naleznete na stránkách Finanční správy.

 

Sdílejte tento článek: