2HCS Fakturace - květen 2018 - nová verze

Nová verze oblíbeného fakturačního programu 2HCS Fakturace 4 je zde.

Uživatelé s aktivním předplatným aktualizací již mohou stahovat a instalovat. Pokud nemáte aktivní předplatné aktualizací, neváhejte a předplaťte si je. Stojí to pár korun - již od 40 Kč na měsíc a získáte jistotu, že budete mít vždy aktuální verzi programu. Vše můžete zařídit po přihlášení do uživatelské podpory. Pokud se Vám přihlášení nedaří, napište.

 

Podrobný seznam novinek a změn

Verze: 4.2018.73
datum:  10.05.2018
Odkaz ke stažení: https://faktury.cz/customersf4/fupg_4201873.exe

Novinky:
GDPR agenda - nová funkce pro dosažení souladu s nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů
- napojení podacího archu na Balikobot.cz
- import eshopu 2HCS 3.0 doplněn o vložení interního čísla zakázky (cis_zint) do čísla objednávky pokud není přítomen tag cis_obj.
- import podacího archu z TopTransu doplněn o kontrolu na nulový počet tagů <orders>. Takovýto XML soubor se automaticky generuje jako prázdný a pak při automatickém načtení do Fakturace docházelo k pádům.
- do odesílání stavů skladů na eshop store_simple doplněno pole mj_bstav s počtem blokovaných kusů
- do převodu dat do nového roku doplněn převod tbl_zakopo což jsou operace na položce zakázky
- v definici xsd pro stahování z eshopu 2HCS 3.0 rozšířeno pole ident_ci na 32 znaků a název na 240 znaků
- počet znaků v názvu dopravy a v názvu platby v číselnících a v zakázkách rozšířen na 80 znaků
- do eshopu přidána možnost vypnutí aktualizace ceníkových cen
- přidána kontrola správnosti emailových adres adresátů při odesílání emailů z programu
- přijatá faktura - pokud jde o nový zápis, přepis data dph a data přijetí datumem vystavení jestliže jsou tyto datumy prázdné nebo pokud ještě není zapsána celková fakturovaná částka
- přidána kontrola správnosti skladu nastaveného u pobočky před výdejem ze zakázky nebo z expedice
- přidána nová kontrolní sestava pro tisk a export pohybů bez definice skladu.
- do tisku inventurního soupisu přidána možnost tisku celkové hmotnosti
- párování faktur s platbami banky doplněno o zobrazení formy úhrady faktury
- dodací list vytvořený z faktury nyní automaticky dostane číslo objednávky zapsané ve faktuře
- generování objednávek z týdenních obratů je upraveno pro lepší součty položek, které se nevešly do limitů
- upraveno zálohování tak, aby se zálohovaly jen dbf, fpt, cdx, bak a log soubory z datového úložiště.
- aktualizace datových struktur vyvolávaná z nabídky akce->údržba nyní provádí "force" variantu aktualizace datových struktur tzn., provede se i pack smazaných položek
- novým parametrem je možné nastavit, že datum přijetí faktury je shodné s datumem vystavení
- do ceníku doplněny sloupce "celkem dodáno" a "celkem prodáno"
 
Opravy:
- opravena chyba error number 31 odkaz na index pole je neplatný ve frm_Cenik.save_env:3
- opravena chyba error number 3 soubor je již používán ve frm_inventura.prepare_data:30
- opravena chyba error number 24 název alias se již používá ve sklad_main.tisk_vydejka, opraveno i pro sklad_main.tisk_prijemka
- opravena chyba error number 1924 frm_dodlisty_ není objekt ve frm_kdodl.command3.click
- opravena chyba error number 2012 nelze volat funkci setfocus z události when,valid,rangehigh nebo rangelow ve frm_cenik.timer1.timer
- opravena chyba error number 52 V aktuální pracovní oblasti není otevřena žádná tabulka v frm_hl_par.pageframe1.pg_dod.command1.click
- opravena chyba error number 1924 INTRO_ není objekt v hlavni_trida.do
- opravena chyba error number 13 Alias l_param nebyl nalezen v hlavni_trida.konec
- opravena chyba error number 1 soubor zakladni_tridy.vcx neexistuje v frm_minima.text1.lostfocus
- opravena chyba error number 1734 vlastnost hl_par nebyla nalezena v karta_zakazky.mytextbox4.own_lostfocus
- opraveno generování xls souboru v "sklad->tisk sestav->obraty na skladových kartách" kde se neobjevil správně objem příjmů a výdejů v 12. měsíci
- opraveno zálohování kdy v případě aktivního nastavení "odběratelé společní pro všechny vlastníky" se kniha partnerů správně nezálohovala
- opraven zavlečený problém s netiskem faktur z expedice, způsobeno přidáním volby pro automatický tisk faktur z více vytvořených zakázek
- opravena chyba kdy se na v při použití filtru skladu v ceníku, v pohybech a  na kartě výdeje a v hromadném výběru nezobrazoval správný počet skladem na konkrétních skladech
- opravena chyba error number 13 Alias tbl_fakturace nebyl nalezen v frm_upominky.unload
- opravena chyba kdy při nahrávání dokumentů k dokladům (přijaté faktury, vydané faktury, zakázky apod..) nebyl ošetřen chybný tvar názvu cílového souboru. Typicky díky nepovoleným znakům v čísle dokladu (jako jsou lomítka, hvězdička apod..)
- opravena chyba error number 12 Proměnná lolistenerprintjobname nebyla nalezena v main_print
- opravena chyba error number 13 alias viw_zfcerp nebyl nalezen v tisk_fa
- opravena chyba error number 39 Numerické přetečení v nabidky.prepocet_item
- opravena chyba error number 1 soubor zakladni_tridy.vcx neexistuje v frm_tisk_zak.text1.lostfocus
- opravena chyba error number 13 alias viw_cobrat nebyl nalezen v frm_cobrat.destroy
- opravena chyba error number 5 záznam leží mio rozsah v frm_hl_par.pageframe1.page2.pageframe1.page2.mytextbox23.refresh
- opravena chyba error number 1925 neznámý člen page5 v menu line 3527
- opraveno blokování množství pro zakázku při naskladnění objednávky ze zakázky, které se dělo i když bylo blokování na zakázky v parametrech vypnuto
- opravena chyba error number 107 Nesoulad mezi typy operátoru a operandu v frm_parch2.destroy
- opravena chyba error number 1581 pole katal_ci nepřijímá nulové hodnoty v sklad.vyrobek_vydej_materialu
- opravena chyba v generování sestavy "obrat na skladových kartách", kde při zadání filtru podle ident. čísla nedocházelo ke správnému filtrování
- upraveno odečítání záloh v cizí měně
- opravena chyba v údržba->oprava interního číslování partnerů kde jsou nyní lépe řešeny opravy dodavatelů v ceníku, partnerském ceníku a kontaktních osob partnerů
- při vytváření částečné hotovostní úhrady faktury do pokladny se nyní zapisují správně údaje o odběrateli
- oprava generování kontrolního součtu u čárových kódů EAN13

Sdílejte tento článek: