2HCS Fakturace - návod k převodu dat do roku 2017

Přepnutí do roku 2017

Převod dat 2016 do 2017

Nový převod

 

Nově se můžete zúčastnit online školení - webináře k převodu dat. Do konce roku je k dispozici ještě termín 29.12.. V první týdnu 2017 je pak vypsán ještě jeden datum. Další další informace a ceny najdete zde: https://faktury.cz/clanek/webinare-online-skoleni

 

Přepnutí do roku 2017

Nejprve je třeba zkontrolovat jestli už máte založen nový rok 2017. V novějších verzích programu (4.2017.1 a výše) je vytvořen automaticky. Ve starších jej musíte vytvořit ručně. Jestli je rok 2017 vytvořen zjistíte v nabídce "Akce - změna roku a převod dat". Pokud rok 2017 nevidíte, můžete kliknutím na první tlačítko vlevo nahoře viz. obrázek založit nový rok.

 

Přechod do nového roku 2017 provedete tak, že kliknete v seznamu roků na řádek 2017 a poté na tlačítko "přejít k vybranému roku".

 
 

Nyní se vás program zeptá zda chcete opravdu přejít k vybranému roku.

 

  Po kliknutí na "Ano" se znovu otevře hlavní okno programu, tentokrát s načtenými daty roku 2017. Pokud se do roku 2017 přepínáte poprvé, bude vše prázdné. V případě potřeby se můžete vrátit zpět do roku 2016. Opět kliknutím to nabídky Akce -> změna roku a výběrem roku 2016.

 

 

Převod dat z roku 2016

Pro převod dat z roku 2016 do nového roku 2017 je potřeba abyste byli přepnuti v evidenci roku 2017 viz. předchozí odstavce. Nyní otevřete nabídku "Akce", zvolte opět předposlední položku "Změna roku a převod dat".

 
 
 
 
 

Ve formuláři uvidíte, že pracujete s rokem 2017. Vyberte ze seznamů roků 2016 (jen ať je řádek zvýrazněný). Klikněte na tlačítko "Převod dat z roku 2016 do roku 2017". Otevře se následující formulář, který slouží pro detailní nastavení převodu.

 
 
 
 
 

Níže uvedené informace platí pro aktuální verzi programu. V dřívějších verzích je převod dat mírně odlišný, proto se nejprve ujistěte, že máte nainstalovánu alespoň verzi 4.2017.1 (verzi zjistíte v nabídce "nápověda - o programu Fakturace"). Aktualizaci na nejnovější verzi můžete provést přímo z programu z nabídky "podpora - stažení nové verze z www.faktury.cz". Pokud nemáte aktivní předplatné aktualizací, je potřeba nejprve objednat prodloužení předplatného o dalších 12 měsíců. Objednat je možné buď emailem nebo z uživatelské podpory.

 

Popis jednotlivých voleb převodu

Pro úspěšný převod můžete nechat nastavené všechny volby tak jak je uvedeno na obrázku výše. Je to výchozí nastavení programu, které zajistí že budou do nového rok převedeny všechny nezaplacené faktury, nezaplacené zálohy, nezaplacené přijaté faktury. Dále bude převeden ceník, zůstatky skladu, počáteční stavy bankovních účtů a nastavení číselníků dopravy, plateb, středisek a číselných řad dokladů. Toto nastavení můžete změnit a provést převod podle svých potřeb.

Pokud používáte skladovou evidenci provede program převod konečného inventurního stavu. Proto je potřeba před převodem dat provést kompletní inventuru a opravy inventurních rozdílů.


Pozor ! Nepřevádí se konečný stav pokladny. V pokladně roku 2016 stačí zapsat příjmem váš počáteční stav pokladny.

DŮLEŽITÉ ! Před samotným převodem dat nazálohujte data pomocí nabídky "Zálohování". Je to velmi vhodné pro případ, že by se převod nepodařil podle představ a potřebovali byste se vrátit k dřívějšímu stavu.

 

Zdrojový rok

Zdrojový rok bude 2016.

Faktury, zálohy, přijaté faktury

V období "od - do" zadejte rozmezí z kterého bude program převádět faktury, zálohy, přijaté faktury. Dále zaklikněte, které všechny evidence chcete převádět. U faktur, záloh a přijatých faktur můžete zvolit, že se mají převést jen nezaplacené doklady.

Účty a bankovní transakce

Konečné stavy bankovních účtů se převedou v novém roce na počáteční stavy. Transkace budou převedeny jen ty odchozí, které doposud nebyly přeneseny do banky.

Ceník

Ceník je převáděny do nového roku v kompletní podobě. Pro správnou návaznost převedených faktur je potřeba aby byl vždy převeden.

Zůstatky skladu

Převedou se všechny příjmy položek ze skladu 2016, které mají zůstatek větší než nula.

Zakázky a definice eshopů

Převedou se všechny nedokončené zakázky. Definice eshopů budou také převedeny.

Nabídky

Budou převedeny všechny nabídky, vytvořené od zadaného data do konce roku 2016.

Objednávky

Budou převedeny všechny objednávky roku 2016, které nemají zakliknuto "uzavřeno".

Číselné řady

Převedou se všechny číselné řady definované v roce 2016 a budou vynulovány tak aby začínaly od jedničky.

Číselník dopravy

Převede obsah číselníku druhů doprav. Číselník v roce 2017 bude přepsán.

Číselník plateb

Převede obsah číselníku druhů plateb. Číselník v roce 2017 bude přepsán.

Číselník středisek

Převede obsah číselníku středisek. Číselník v roce 2017 bude přepsán.

Jakmile budete mít nastavení hotovo, klikněte na tlačítko "Převod". Program převede data z roku 2016 do 2017 dle vámi zvoleného nastavení. Po dokončení převodu se program ukončí a po dalším spuštění již bude připraven k práci v roce 2017. V případě jakýchkoliv dotazů napište, rád poradím.

 
 

Nový převod dat – zrušení starého převodu

Pokud budete potřebovat všechna data znovu převést do nového roku (např. z důvodu chybného nastavení převodu nebo dalších úprav v původních datech) je potřeba vymazat celý rok 2017. Vymazání provedete tak, že se přepnete zpět do roku 2016 a otevřete formulář pro výběr roku pomocí CTRL+R nebo z nabídky „Akce – změna roku“. Nyní označte rok 2017 a vymazání provedete kliknutím na tlačítko s červeným křížkem nalevo od seznamu roků. Dejte pozor ať nesmažete jiný rok, než který opravdu chcete. Pokud by se stalo, že jste omylem vymazali jiný rok a potřebujete jej obnovit zpět, najdete vymazaná data v datovém úložišti ve složce, která má v názvu „_vymazáno“. Požádejte pak Vašeho správce PC nebo naši technickou podporu o pomoc při vrácení vymazaných dat zpět do programu.

 

EET

Od verze 4.2017 je program připraven na Elektronickou evidenci tržeb a umí odesílat faktury, pokladní doklady i prodejky do EET. Podrobný popis najdete v těchto dvou článcích:

https://faktury.cz/clanek/eet
https://faktury.cz/clanek/eet-faktury-pokladna-prodejky

 

 

 

Sdílejte tento článek: