2HCS Fakturace - návod k převodu dat do roku 2020

Přepnutí do roku 2020

Převod dat 2019 do 2020

Nový převod

 

Pokud si s převodem dat do nového roku nebudete vědět rady, objednejte si prosím náš online servisní zásah.

 

Přepnutí do roku 2020

Nejprve je třeba zkontrolovat jestli už máte založen nový rok 2020. Jestli je rok 2020 vytvořen zjistíte v nabídce "Akce - změna roku a převod dat". Pokud rok 2020 nevidíte, můžete kliknutím na první tlačítko vlevo nahoře viz. obrázek založit nový rok.

Poznámka: v následujících obrázcích jsou použity ještě staré datumy 2016 a 2017. Postup je však naprosto stejný, jen místo 2016 použijete 2019 a místo 2017 rok 2020.

 

Přechod do nového roku 2020 provedete tak, že kliknete v seznamu roků na řádek 2020 a poté na tlačítko "přejít k vybranému roku".

 
 

Nyní se vás program zeptá zda chcete opravdu přejít k vybranému roku.

 

  Po kliknutí na "Ano" se znovu otevře hlavní okno programu, tentokrát s načtenými daty roku 2020. Pokud se do roku 2020 přepínáte poprvé, bude vše prázdné. V případě potřeby se můžete vrátit zpět do roku 2019. Opět kliknutím to nabídky Akce -> změna roku a výběrem roku 2019.

 

 

Převod dat z roku 2019

Pro převod dat z roku 2019 do nového roku 2020 je potřeba abyste byli přepnuti v evidenci roku 2020 viz. předchozí odstavce. Nyní otevřete nabídku "Akce", zvolte opět předposlední položku "Změna roku a převod dat".

 
 
 
 
 

Ve formuláři uvidíte, že pracujete s rokem 2020. Vyberte ze seznamu roků 2019 (jen ať je řádek zvýrazněný). Klikněte na tlačítko "Převod dat z roku 2019 do roku 2020". Otevře se následující formulář, který slouží pro detailní nastavení převodu.

 
 
 
 
 

Níže uvedené informace platí pro aktuální verzi programu. Aktualizaci na nejnovější verzi můžete provést přímo z programu z nabídky "podpora - stažení nové verze z www.faktury.cz". Pokud nemáte aktivní předplatné aktualizací, je potřeba nejprve objednat prodloužení předplatného o dalších 12 měsíců. Objednat je možné buď emailem nebo z uživatelské podpory.

 

Popis jednotlivých voleb převodu

Pro úspěšný převod můžete nechat nastavené všechny volby tak jak je uvedeno na obrázku výše. Je to výchozí nastavení programu, které zajistí že budou do nového rok převedeny všechny nezaplacené faktury, nezaplacené zálohy, nezaplacené přijaté faktury. Dále bude převeden ceník, zůstatky skladu, počáteční stavy bankovních účtů a nastavení číselníků dopravy, plateb, středisek a číselných řad dokladů. Toto nastavení můžete změnit a provést převod podle svých potřeb.

Pokud používáte skladovou evidenci provede program převod konečného inventurního stavu. Proto je potřeba před převodem dat provést kompletní inventuru a opravy inventurních rozdílů.


Pozor ! Nepřevádí se konečný stav pokladny. V pokladně roku 2020 stačí zapsat příjmem váš počáteční stav pokladny.

DŮLEŽITÉ ! Před samotným převodem dat nazálohujte data pomocí nabídky "Zálohování". Je to velmi vhodné pro případ, že by se převod nepodařil podle představ a potřebovali byste se vrátit k dřívějšímu stavu.

 

Zdrojový rok

Zdrojový rok bude 2019.

Faktury, zálohy, přijaté faktury

V období "od - do" zadejte rozmezí z kterého bude program převádět faktury, zálohy, přijaté faktury. Dále zaklikněte, které všechny evidence chcete převádět. U faktur, záloh a přijatých faktur můžete zvolit, že se mají převést jen nezaplacené doklady.

Účty a bankovní transakce

Konečné stavy bankovních účtů se převedou v novém roce na počáteční stavy. Transkace budou převedeny jen ty odchozí, které doposud nebyly přeneseny do banky.

Ceník

Ceník je převáděny do nového roku v kompletní podobě. Pro správnou návaznost převedených faktur je potřeba aby byl vždy převeden.

Zůstatky skladu

Převedou se všechny příjmy položek ze skladu 2019, které mají zůstatek větší než nula.

Zakázky a definice eshopů

Převedou se všechny nedokončené zakázky. Definice eshopů budou také převedeny.

Nabídky

Budou převedeny všechny nabídky, vytvořené od zadaného data do konce roku 2019.

Objednávky

Budou převedeny všechny objednávky roku 2019, které nemají zakliknuto "uzavřeno".

Číselné řady

Převedou se všechny číselné řady definované v roce 2019 a budou vynulovány tak aby začínaly od jedničky.

Číselník dopravy

Převede obsah číselníku druhů doprav. Číselník v roce 2020 bude přepsán.

Číselník plateb

Převede obsah číselníku druhů plateb. Číselník v roce 2020 bude přepsán.

Číselník středisek

Převede obsah číselníku středisek. Číselník v roce 2020 bude přepsán.

Jakmile budete mít nastavení hotovo, klikněte na tlačítko "Převod". Program převede data z roku 2019 do 2020 dle vámi zvoleného nastavení. Po dokončení převodu se program ukončí a po dalším spuštění již bude připraven k práci v roce 2020. V případě jakýchkoliv dotazů napište, rád poradím.

 
 

Nový převod dat – zrušení starého převodu

Pokud budete potřebovat všechna data znovu převést do nového roku (např. z důvodu chybného nastavení převodu nebo dalších úprav v původních datech) je potřeba vymazat celý rok 2020. Vymazání provedete tak, že se přepnete zpět do roku 2019 a otevřete formulář pro výběr roku pomocí CTRL+R nebo z nabídky „Akce – změna roku“. Nyní označte rok 2020 a vymazání provedete kliknutím na tlačítko s červeným křížkem nalevo od seznamu roků. Dejte pozor ať nesmažete jiný rok, než který opravdu chcete. Pokud by se stalo, že jste omylem vymazali jiný rok a potřebujete jej obnovit zpět, najdete vymazaná data v datovém úložišti ve složce, která má v názvu „_vymazáno“. Požádejte pak Vašeho správce PC nebo naši technickou podporu o pomoc při vrácení vymazaných dat zpět do programu.

 

EET

Již od verze 4.2017 je program připraven na Elektronickou evidenci tržeb a umí odesílat faktury, pokladní doklady i prodejky do EET. Podrobný popis najdete v těchto dvou článcích:

https://faktury.cz/clanek/eet
https://faktury.cz/clanek/eet-faktury-pokladna-prodejky

 

 

 

Sdílejte tento článek: