2HCS Fakturace 3 - online podání České pošty.

Jak na online podání České pošty z 2HCS Fakturace 3

Posíláte hodně balíků?

Rádi byste co nejvíce zjednodušili práci s jejich odesláním? 2HCS Fakturace umí od verze 3.7.295 ještě lépe připravit data pro automatické načtení balíků do online podání České pošty. Tato služba České pošty umožňuje načíst data o zásilkách z textového souboru ve formátu CSV. Takový soubor umí 2HCS Fakturace 3 vyexportovat z formuláře "podací archy". Soubor je již přizpůsoben tak aby obsahoval všechny potřebné data pro online podání. Na straně webové aplikace České pošty je však ještě potřeba provést jednoduchou konfiguraci importu tak aby se správně načetly všechny údaje, které 2HCS Fakturace nachystá.

Jakmile jsou v online podání zásilky odeslány, můžete zpět vyexportovat soubor s čísly balíků a tyto nechat automaticky přiřadit k záznamům v podacím archu.

 

Konfigurace importu online podání

Přihlašte se svými údaji do online podání. Klikněte na "Zásilky" a vyberte "Import dat". Otevře se "přehled importovaných souborů", který bude zpočátku prázdný.

zásilky, import, konfigurace

Zde klikněte na tlačítko "konfigurace" úplně vpravo dole. Tím se otevře formulář, v kterém lze podrobně nastavit jak se má import CSV souboru chovat. Nastavení proveďte podle obrázku níže. Jednoduše vyplňte všechny pole podle uvedeného příkladu v obrázku.

konfigurace importu

Pokud posíláte všechny zásilky se stejnými službami, můžete zakliknout volbu "Generovat služby" a vybrat ty, které používáte. Pokud "Generovat služby" necháte prázdné, budou služby nastaveny u každé zásilky podle počtu balíků a volby "Křehce" v podacím archu 2HCS Fakturace.

Po nastavení všech hodnot podle uvedeného vzoru klikněte na "uložit" vlevo dole. Nyní se můžete vrátit na "Import dat", konfigurace bude uložena.

Příprava souboru CSV v 2HCS Fakturace

Nejprve je potřeba označit faktury, které budete chtít vložit do podacího archu. To uděláte tak, že kliknete do nabídky "úpravy" a zvolíte "Hromadný výběr faktur". Nad hlavním oknem programu se otevře malá zpráva informující o tom, že je aktivní hromadný výběr faktur. Tuto zprávu nezavírejte, jen klikněte myší na faktur, kterou chcete vybrat. Nyní zmáčkněte klávesu SHIFT a šipku nahoru nebo dolů. Faktura se probarví červeně. SHIFT můžete pustit a přejít na další fakturu, kterou chcete vložit do podacího archu. Opět ji stejným způsobem označíte. Jakmile budete mít označeny všechny požadované faktury, klikněte v okně zprávy na "Konec výběru".

výběr faktur pro podací arch

Faktury zůstanou barevně označeny a nyní stačí v nabídce "Tiskové sestavy" vybrat "Podací arch". Označené faktury budou vloženy do nového podacího archu. Aby fungoval export do online podaní pro Českou poštu je potřeba vybrat přepravce a k jednotlivým položkám doplnit jejich váhy, případně změnit počty balíků. Můžete také zvolit zda má být u zásilky aktivní služba "Křehce".

podací arch

Pro vytvoření souboru CSV pro Českou poštu klikněte na tlačítko s logem České pošty (čtrvté odspodu).

 

Načtení souboru do online podání a další zpracování

V online podání nyní klikněte na "Zásilky", poté na "Import dat". Pod přehledem importovaných souborů klikněte na "procházet" a vyberte soubor csv, který jste uložili v 2HCS Fakturace. Poté klikněte na tlačítko "Import CSV". Následně bude potřeba vytvořit nebo vybrat podání do kterého se mají zásilky importovat. Po chvíli se v přehledu importovaných souborů objeví, že byl soubor zpracován. Nyní se můžete přes "Zásilky" a "Ruční vstup" podívat jak se vaše zásilky načetly.

detail zásilky

Pokud budete posílat vícekusovou zásilku, bude potřeba u přidružených zásilek zadat hmotnosti. Dále zde můžete upravit nastavené služby.

 

Export čísel balíků a jejich zpětné načtení do 2HCS Fakturace 3

V online podání nyní klikněte na "Zásilky", poté na "Export dat". Ukáže se formulář s nastavením parametrů pro export. Zde si můžete vybrat omezení podle stavu zásilek, datumu odeslání a typu zásilky. Neuděláte chybu když necháte exportovat všechny. Zpracování nebude trvat o moc déle a zásilky jsou identifikovány variabilním symbolem z vašich faktur, takže k záměně také nedojde.

export čísel balíků

Je však důležité vybrat formát souboru CSV (oddělený středníkem) aby 2HCS Fakturace mohla správně data načíst. Nyní stačí kliknout na "Export" a uložit soubor.

V 2HCS Fakturace nyní otevřete podací archy a klikněte vlevo dole na tlačítko s nápisem "Imp". Je potřeba abyste měli otevřený něajký podací arch České pošty. Nyní najděte soubor, který jste si vyexportovali z online podání a program přiřadí jednotlivým zásilkám čísla balíků.

Z podacího archu můžete jednoduše sledovat online stav zásilek. Stačí vybrat zásilku s vyplněným číslem balíku a kliknout vlevo dole na poslední tlačítko se symbolem dvou monitorů. Otevře se internetový prohlížeč a v něm pak portál cpost.cz s online sledováním zásilek.

 

Sdílejte tento článek: