2HCS Fakturace, novinky v červenci 2013

Nová verze oblíbeného programu 2HCS Fakturace 3 je zde. Tentokrát je novinek více a trochu jsme vylepšili vzhled programu. Všechny tabulky (přehled faktur, záloh, ceník apod..) jsou nyní čitelnější a přehlednější díky světlejším čarám mezi řádky a sloupci. Určitě vás potěší nové grafy zobrazující statistiky celé firmy, vybraného obchodního partnera nebo ceníkové položky. Novinkou je také modul "Poznámky a zprávy" na záložce info, který slouží jako jednoduchý správce úkolů a poznámek. V knize partnerů pak naleznete novou záložku "doklady", pod kterou uvidíte všechny doklady vybraného partnera napříč všemi roky evidence.

Pozor ! Aktualizaci na tuto verzi je nutné provádět ručně spuštěním souboru fupg_3110.exe. Automatická aktualizace při přechodu na tuto verzi není možná kvůli výměně některých základních souborů. Budoucí nové verze opět půjdou aktualizovat automaticky z programu. Pokud nemáte zakoupeno předplatné aktualizací, můžete je objednat přímo z programu 2HCS Fakturace 3 přes nabídku "podpora - přihlásit na web uživatelské podpory". Ceny jsou velmi příznivé, dle typu licence již od 490,- Kč bez DPH na 12 měsíců.

Nezapomeňte před instalací nazálohovat data. Instalaci provádějte do stejné složky, v které je 2HCS Fakturace 3 nainstalována. Věřím, že se Vám nová verze bude líbit. Pojďme se tedy podívat podrobněji, co je nového.

Grafy statistik

Grafy najdete celkem na třech místech programu.

 1. Záložka Info
 2. Kniha partnerů
 3. Ceník položek

 

Záložka Info

Zde graf zobrazuje vývoj závazků, pohledávek, pokladny, obratů v prodejkách a zisk v aktuálně vybraném roce. Všechny hodnoty jsou v korunách. Doklady zapsané v cizí měně jsou přepočteny platným kurzem dokladu na výchozí měnu programu (což jsou ve většině případů koruny).

Statistika na záložce Info

 • u závazků a pohledávek je zobrazen také vývoj neuhrazené části závazků a pohledávek.
 • pokladna ukazuje vývoj stavu pokladny v jednotlivých měsících. Pokud máte více pokladen v různých měnách, jsou přepočteny do výchozí měny a sečteny dohromady.
 • zisk se počítá jako pohledávky + příjmy do pokladny (těch co jsou bez vazby na faktury) + tržby z prodejek - přijaté faktury - výdeje z pokladny (opět jen bez vazby na přijaté faktury).
 • zápisem jiného roku do pole "zobrazené období" si můžete nechat zobrazit i zcela jiný rok než v kterém aktuálně jste

 

Kniha partnerů

Zde na záložce "Statistika" uvidíte roční vývoj pohledávek, závazků, pokladních pohybů a prodejek pro vybraného obchodního partnera.

Statistika v knize partnerů

Všechny hodnoty jsou zde opět ve výchozí měně programu (typicky jsou to koruny). Také můžete vybírat rok, který chcete vidět.

Na záložce "Doklady" je souhrnný výpis všech faktur, záloh vybraného odběratele za všechny období, které v programu 2HCS Fakturace evidujete. Můžete zde tedy jednoduše dohledat fakturované položky klientovi, nebo si jen prohlédnout jeho staré faktury.

Doklady v knize partnerů

Ceník položek

Na záložce "Statistika" je v grafu zobrazen roční vývoj nákupní ceny vybrané položky a množstevní obrat na této položce.

Statistika v ceníku

Poznámky a zprávy

Na záložce "Info" najdete nyní nový modul "Poznámky a zprávy". Slouží jako jednoduchý diář pro vaše poznámky a úkoly. Poznámku lze vytvořit dvěma způsoby.

 1. kliknutím na tlačítko "Nová" přímo nad seznamem poznámek a zpráv. Pokud kliknete na tlačítko "Nová" nad seznamem poznámek a zpráv, bude vytvořena prázdná poznámka bez vazby na doklady.

  Poznámky na záložce Info

 2. v kterékoliv části programu kliknutím na tlačítko "nová poznámka" nalevo od přehledu faktur, záloh. Pokud kliknete na toto tlačítko, bude vytvořená poznámka automaticky obsahovat číslo dokladu, název odběratele a informaci z které evidence byla vytvořena. Tyto údaje můžete doplnit také o svůj vlastní text a poznámku pak uložit.

  Poznámky k dokladům

 

Pokud poznámce nastavíte datum a čas upomínky, program vám ji v daný čas připomene. Jestliže pracujete v síti a program využívá více uživatelů, můžete zvolit v poli "Autor" osobu, které se má poznámka zobrazovat. Pokud zakliknete "Pro všechny" bude zobrazena všem uživatelům.

Karta poznámky

Další funkcí tohoto modulu je zobrazení zpráv z www.faktury.cz. Program sám po spuštění stáhne nové zprávy z www.faktury.cz a zobrazí je jako další zprávy v záložce "Info". Takto se včas dozvíte o důležitých novinkách nebo zprávách ze světa programu 2HCS Fakturace 3. Automatické stahování zpráv při spuštění je možné vypnout v nastavení programu "Akce" - "nastavení parametrů" na záložce "výpočty a nastavení".

Program zde také zobrazuje důležité informace ze svého provozu. V tuto chvíli umí při spuštění zkontrolovat jestli jsou k vystaveným a zaplaceným zálohám včas vytvořeny daňové doklady. Další hlídané činnosti přidáme. Pokud byste sami měli tip co by měl program hlídat a zde zobrazovat, napište.

Další novinky:

 

 

 • součty na záložce info nyní umí pracovat i s daty předchozích let
 • nově lze odesílat emailem i nabídky, zakázky, dodací listy, objednávky
 • hromadný tisk faktur nyní umožňuje výběr číselné řady dobropisů pro tisk
 • doplnění importu a exportu xml faktur o údaje z ceníku a z knihy partnerů
 • doplnění importu souhrnných převodů české pošty (formát SBDT)
 • doplněno tlačítko pro přímý tisk výdejky a příjemky ze skladové evidence
 • nová tisková sestava „Obrat podle ceníkových skupin“, která i bez vazby na sklad zobrazuje obrat dle zvolených ceníkových skupin na jednotlivých fakturách za zvolené období.
 • vylepšení funkce zápisu částečných úhrad faktur, záloh a přijatých faktur do pokladny. Nyní program zapíše i měnu faktury a v případě, že je nadefinováno více pokladen, vybere pokladnu pro správnou měnu
 • pokud používáte přihlašování do programu přes číselník uživatelů tak můžete každému uživateli nastavit vlastní razítko s podpisem pro tisk na dokladech. Nastavení se provádí v „Akce - číselníky - uživatelé“. Pokud zde není nastaveno, používá se razítko z „nastavení parametrů“ na záložce tiskárna.
 • do číselníku doprav doplněna volba čísla účtu na který má dopravce posílat dobírkovou částku. Zatím použito pouze pro export XML pro Slovenskou poštu.
 • doplněny volitelné parametry při spuštění programu, kterými lze zakázat nebo naopak vynutit aktualizaci datových struktur. „%dus“ = zakáže aktualizaci a „%fus“ = vynutí aktualizaci
 • emaily odesílané přes interní emailový klient nyní mohou být nastaveny tak ať vyžadují potvrzení o přečtení
 • doplněna možnost nastavení přístupových práv k jednotlivým záložkám statistiky. Zvlášť pro knihu partnerů, ceník i záložku info.

 Opravy:

 

 

 • sestava výdejek za období nyní v součtech zobrazuje správnou hodnotu podle vybraného skladu. Dříve zobrazovala i při jiném skladu na některé z položek výdejky stále celou sumu výdejky
 • v exportu platebního příkazu elektronického bankovnictví doplněna kontrola na přítomnost kódu banky u vlastního účtu. V případě, že chybí export se neprovede a zobrazí se hlášení o chybě.
 • úprava tiskových sestav faktur tak ať se v případě přenesené daňové povinnosti vůbec netiskne sloupec „cena s dph“
 • přidána podmínka na přítomnost pfaktury.app, pokud není vypne import a export přijatých faktur.
 • oprava výpočtu DPH při výsledném mínusovém součtu DPH. Program špatně dosazoval sazbu DPH pro další výpočty.
 • oprava párování přijatých dobropisů s odchozími platbami v bance
 • oprava vkládání textu ze schránky do položky faktury na pozici kurzoru
 • oprava odesílání podepsaných emailů. V případě chyby v zadání hesla k el. podpisu došlo k odeslání nepodepsané faktury. Nyní program nahlásí chybu hesla a fakturu neodešle.
 • doplnění ukládání informace o odeslané upomínce do historie odeslaných emailů
 • při odeslání upomínky je možné nastavit prioritu zprávy a také si ji nechat odeslat v kopii na vlastní email
 • doplnění možnosti zaokrouhlení vypočteného DPH na koruny
 • doplnění ukládání nastavení exportu a importu xml faktur
 • oprava kódování xml importu faktur
 • oprava chyby v odesílání upomínky s nízkou prioritou
 • oprava získávání adresy firmy z registru ARES, v některých případech se správně nenačítala ulice.
 • oprava otevírání stránek s online kontrolou odeslané zásilky v podacím archu 2
 • oprava chyby, kdy se dalo i u zamčené zálohové faktury zadat mezerníkem aktuální datum úhrady
 • oprava chyby kdy se v rychlých součtech chybně odečítaly uplatněné zálohy

 

Tip: Nezapomínejte zálohovat !

Sdílejte tento článek: