EET - návod k nastavení a použití s 2HCS Fakturace

 

Aktualizováno: 15.02.2017

Co potřebujete pro úspěšné nastavení EET v programu 2HCS Fakturace?

1) elektronický podpis pro EET. Pro jeho získání je potřeba se nejprve na příslušném FÚ registrovat do EET. Registraci je možné provést také přes daňový portál a ověřit svou identitu pomocí datové schránky. Dostanete přístupové údaje, pomocí kterých se dostanete do stránek daňového portálu a odsud si stáhnete elektronický podpis pro EET. Soubor s el. podpisem má příponu p12 a je potřeba abyste si ho ve svém počítači uložili do složky, ke které bude mít přístup 2HCS Fakturace. Může to být např. někde v dokumentech, nebo na ploše.

2) aktuální 2HCS Fakturace, novější než 4.2017.67. Pokud máte zaplaceny aktualizace, můžete správnou verzi stáhnout přímo z programu kliknutím do nabídky "podpora -> stažení nové verze z www.faktury.cz", případně můžete stáhnout aktualizační soubor ručně po přihlášení do uživatelského profilu.

Pokud máte vše připraveno, můžete se pustit do dalších kroků.

Krok č. 1: Nastavení 2HCS Fakturace

Otevřete program 2HCS Fakturace a jděte do nabídky "Akce -> nastavení parametrů". Zde klikněte na záložku "EET - nastavení".

 
 
 

Soubor s elektronickým podpisem ve formátu PK12:
Tady je potřeba vybrat soubor s uloženým elektronickým podpisem s příponou p12. Klikněte na tlačítko "změnit" a ve svém počítači najdete soubor s příponou p12, který jste si uložili ze stránek daňového portálu.

Heslo k el. podpisu:
Dále zde doplňte své heslo k elektronickému podpisu EET.

Datum spuštění EET:
Datum spuštění EET doplňte takové, od kterého má program odesílat tržby do EET. Nejpozdější datum, ke kterému vám vzniká povinnost evidovat tržbu elektronicky, je dáno zákonem a najdete jej pod tímto odkazem. Pokud chcete odesílání do EET testovat, zadejte například 01.02.2017 aby vytvořené doklady byly novější než datum spuštění.

DIČ pověřujícího subjektu:
DIČ pověřujícího subjektu vyplňujete jen pokud se Vás toto týká.

ID provozovny:
ID provozovny získáte na daňovém portálu kde si vytvoříte svou provozovnu. Většinou jde o dvoumístné číselné označení.

ID pokladny:
ID pokladny vyplňte sami např. 001. Jde o jedinečné číslo pokladního místa v rámci vaší firmy. Pokud tedy máte více míst, na kterých vystavujete doklady a přijímáte peníze, bude mít každé takové místo své ID pokladny.

Text na doklad:
Zde je ve výchozím stavu text, který je vyžadován zákonem "Tržba registrována v běžném režimu dle zákona č. 112/2016 Sb.

Dále zaklikněte volbu "Aktivovat odesílání EET".

Pro otestování funkce odesílání zaklikněte také "Testovací režim EET". Pokud je tato volba zakliknuta, program sice komunikuje s EET, ale jde o zvláštní režim určený pro vyzkoušení správného nastavení. Na straně EET se provede jen ověření správnosti údajů a tržba není uložena.

Je důležité vědět, že pokud není zapnut testovací režim, budou doklady odeslané do EET uzamčeny a není možné je vymazat. Jediná možná oprava pak je vystavit opravný doklad s mínusovou částkou a tento doklad také odeslat do EET.

Prodejky a faktury neodesílat automaticky do EET před tiskem ze skladu a prodejny:
Zaklikněte tuto volbu, pokud nechcete odesílat faktury a prodejky automaticky před tiskem ze skladu nebo z prodejny. Doklady pak můžete odeslat kliknutím na tlačítko "EET - odeslat" ručně.

Odesílat emailem zprávy o chybách:
Při zakliknutí této volby se při každé chybě v odesílání nebo při výskytu varovné zprávy odešle na zadaný email zpráva, která obsahuje číslo dokladu a chybovou zprávu. Tuto volbu s výhodou využijete pokud např. nejste stále přítomni na prodejním místě, ale chcete mít přehled o chybách v odeslání.

Aby odesílání zpráv o chybách fungovalo, musí být správně nastaven server SMTP odchozí pošty na záložce "email" v nastavení programu.

 

Druhy plateb pro EET

Dále je potřeba nastavit formy úhrady, které mají mít povoleno odesílání do EET. Ve výchozím stavu 2HCS Fakturace 4 povolí odeslání do EET všem fakturám, které mají název platby "hotovost", nebo druh platby "hotovost", případně mají zakliknuto, že jde o platbu "kartou.

Toto nemusí být dostatečné nastavení např. pro faktury hrazené přes platební brány. Takové faktury musí být dle aktuální metodiky také odeslány do EET nejpozději v okamžiku kdy se o této platbě příjemce dozví. Z pohledu Fakturace to znamená, že pro takové platby vystavíte fakturu a odešlete ji do EET z Fakturace.

V nabídce "Akce" otevřete "Číselníky" a poté "Druhy plateb - formy úhrady". Zde u druhů plateb zaklikněte pole ve sloupci "Povolit EET i pro jiné než hotovostní a karetní platby".

 
 

Krok č. 2: Otestování komunikace s EET

Pokud máte aktivní testovací režim, vytvořte testovací fakturu, a změňte ji datum vystavení a datum dph na datum následujicí po datumu spuštění EET, které jste nastavili v kroku č.1.  Faktura musí mít  formu úhrady "hotovost".

Nyní můžete kliknout na tlačítko "EET - odeslat". Program naváže spojení s EET a odešle hotovostní tržbu. Po dokončení odeslání se objeví u druhého tlačítka "Test" zelená "fajfka" pokud bylo spojení úspěšné. Klikněte na tlačítko "Test" a dozvíte se další informace o provedném testu.

 
 

Pokud je vše v pořádku bude zde tento text:  

kod="0" test="true">Datovou zpravu evidovane trzby v overovacim modu se podarilo zpracovat

V opačném případě zde najdete chybovou zprávu a podle ní je pak potřeba dále postupovat. Jde o chyby, které rozpoznává a hlásí server EET.

Může dojít k těmto chybám:

Kód chyby Text chybyŘešení chyby
-1 Docasna technicka chyba zpracovani –odeslete prosim datovou zpravu pozdeji Odeslat doklad znovu později
2 Kodovani XML neni platne Nahlásit na podporu 2HCS
3 XML zprava nevyhovela kontrole XML schematu Zkontrolujte zadání DIČ, nesmí obsahovat mezery. DIČ v poli "DIČ pověřujícího subjektu" musí být zadáno jen pokud jste pověřeni evidencí tržeb pro jiný subjekt. V ostatních případech nahlásit na podporu 2HCS
4 Neplatny podpis SOAP zpravy Chyba v el. podpisu nebo v hesle. Ověřit el. podpis a zadání hesla.
5 Neplatny kontrolni bezpecnostni kod poplatnika (BKP) Nahlásit na podporu 2HCS
6 DIC poplatnika ma chybnou strukturu Zkontrolovat zadání DIČ v nastavení parametrů. Musí mít strukturu CZXXXXXXXX
7 Datova zprava je prilis velka Nahlásit na podporu 2HCS
8 Datova zprava nebyla zpracovana kvuli technicke chybe nebo chybe dat   

Odeslat doklad znovu později, pokud se bude dlouhodobě opakovat nahlásit na podporu 2HCS

 

Jestliže nedošlo k chybě, můžete vypnout testovací režim. V nabídce "Akce -> nastavení parametrů" klikněte na záložku "EET - nastavení" a zde zrušte zatržítko u volby "Testovací režim EET".  Nyní klikněte na "Hotovo" a program je připraven k práci s EET.

Podrobnější informace o samotné práci s EET v 2HCS Fakturace 4 (jak odesílat faktury, jak pokladní daňové doklady a jak prodejky) najdete v dalším článku.

Sdílejte tento článek: