EET - jak odesílat faktury, pokladní doklady a prodejky.

Aby program správně komunikoval s EET, musí být provedeno základní nastavení. Popis nastavení najdete v tomto článku.

Každý hotovostní příjmový doklad musí být odeslán do EET. V 2HCS Fakturace je možné vystavit různé typy hotovostních dokladů a v závislosti na tom z jaké části programu jsou doklady vytvářeny, jsou do EET odesílány buď automaticky, nebo na pokyn uživatele.

Každý doklad, který je jednou odeslán do EET je uzamčen a není jej možné dále jakkoliv změnit. V případě, že potřebujete doklad opravit, je potřeba vytvořit opravný daňový doklad (tzn. mínusovou částkou) a tento opravný doklad také odeslat do EET.

Pro každý doklad je k dispozici ovládací prvek EET, který může nabývat následujících stavů.

 

Doklad není možné odeslat, protože není hotovostní nebo není daňový.
 
 
Doklad je možné odeslat a ještě nebyl odeslán.
 

 Doklad byl odeslán v testovacím režimu a test proběhl v pořádku.

 
 
Doklad byl odeslán v pořádku v běžném režimu.
 
 
 Doklad byl odeslán, ale odeslání skončilo chybou.

 

 

Faktury vydané

Z běžné evidence faktur je faktura do EET odeslána až poté co ji uživatel dokončí a klikne na tlačítko "odeslat EET". Dokud není faktura odeslána do EET, je na ní červeně vytištěn text "Doklad nebyl odeslán do EET!".  Tento text je po úspěšném odeslání do EET nahrazen kódy FIK, BKP a dále také datumem a časem tržby, označením provozovny a pokladny a textem, který znázorňuje v jakém režimu byl doklad evidován.

 
 

Pokud vystavujete hotovostní fakturu z výdejky ze skladové evidence, je na kartě faktury také tlačítko pro odeslání do EET. Ve výchozím nastavení je faktura odeslána automaticky po kliknutí na tlačítko "Tisk". Pokud si toto automatické odesílání nepřejete, můžete je v nastavení EET vypnout a pak je na obsluze aby doklad odeslala.

 
 Pokud vystavujete hotovostní fakturu z modulu expedice, je do EET odeslána automaticky ještě před tiskem.

 Takto vypadá faktura splňující všechny náležitosti EET:

 
 

Zálohové faktury

Proforma faktury a zálohové faktury se do EET neodesílají vůbec. Do EET se odesílá až daňový doklad k zaplacené záloze, který je poplatník povinen vystavit při přijetí platby. 

 

Pokladní doklad - daňový

V modulu pokladna můžete vytvářet hotovostní daňové doklady a tyto je nutné odesílat do EET. V pokladně k tomu slouží opět stejné ovládací prvky jako u faktur. Po vytvoření dokladu jen kliknete na "odeslat EET" a poté vytisknete doklad.  Dokud není doklad úspěšně odeslán do EET je na něm červeně vytištěno "Doklad nebyl odeslán o EET!". Úspěšně odeslaný doklad obsahuje FIK a BKP kód.

 
 
 
 

Opravný doklad vytvoříte výdejem z pokladny (tlačítko mínus) a poté jej odešlete do EET.

Odeslání do EET se netýká pokladních dokladů, které slouží jako potvrzení příjmu úhrady faktury, protože do EET musí být odeslána již faktura coby daňový doklad. Pokud je faktura nejprve vystavena s formou úhrady "převodem" a následně je uhrazena v hotovosti, musíte změnit formu úhrady na hotovost a pak ji odeslat do EET. 

 

Prodejka - zjednodušený daňový doklad

Pokud vytváříte prodejku z výdejky ze skladu, odesílá se doklad do EET ručně z karty prodejky.

 
 

Pokud používáte modul Prodejna, jsou doklady podle výchozího nastavení odeslány automaticky před tiskem. Toto nastavení můžete změnit a doklad nemusí být automaticky odesílán. Jestli byl doklad správně odeslán zjistíte po jeho tisku, musí na něm být kódy FIK a BKP.

Následně můžete správnost odeslání dokladů ověřit také v nabídce "prodejna -> seznam prodejek". Zde po nalezení požadované prodejky uvidíte jestli byla úspěšně odeslána do EET a pokud ne, můžete to zkusit znovu.

 
 

 

Opravný doklad k prodejce.

Pokud potřebujete opravit již odeslanou prodejku, je nutné v "prodejna -> seznam prodejek" stornovat chybnou prodejku. Tím vznikne automaticky opravný doklad a ten je nutné ručně odeslat do EET, vytisknout a předat zákazníkovi.

 

Co když se něco pokazí?

Ačkoliv máte vše nastaveno správně a doklady se do EET odesílají správně, může dojít k poruše a doklad nebude do EET odeslán. Jde například o výpadek internetu, poruchu počítače, která zabrání v odeslání dokladu do EET nebo výpadek serverů EET. V případě výpadku spojení, nebo pokud server EET neodpovídá dostatečně rychle, Vám program 2HCS Fakturace 4 nabídne možnost pokus o odeslání opakovat, nebo použít kód PKP. Kód PKP je obdoba kódu FIK, ale je vytvořen bez spojení se serverem EET.  Okno s dotazem na opakování odeslání nebo použití PKP vypadá takto:

 Kód PKP na dokladu pak vypadá takto:

V případě, že použijete kód PKP, musíte doklad odeslat znovu. Doklad musí být na server EET doručen nejpozději do 48 hodin.

 

Další informace o komunikaci s EET

Pokud budete chtít, můžete zjistit jaké informace se odesílají do EET a jaké se vrací zpět. Stačí kliknout na tlačítko pro zobrazení stavu EET.

 
 
 

Otevře se okno, kde jsou záložky "Zpráva" - pro zobrazení vrácené zprávy z EET. Pokud je vše v pořádku, není zde nic.

Na záložce "Odesláno" je XML kód odeslané tržby.

 

Na záložce "vráceno" je pak XML odpověď získaná z EET, případně z komunikační knihovny.

 

 

Sdílejte tento článek: