Výměna certifikátu SSL na příjmové straně systému EET

Zřejmě jste již zaregistrovali informaci Finanční správy o výměně SSL certifikátu na příjmové straně EET. Do emailu vám dorazí / dorazila následující zpráva:

"Dobrý den,

dovolujeme si Vás informovat, že 10. 9. 2018 dojde mezi 7:30 až 8:00 hod. na příjmové straně systému EET k výměně SSL certifikátu, kterým je zabezpečeno spojení mezi pokladním zařízením a příjmovou stranou EET. Důvodem výměny certifikátu je ukončení činnosti certifikační autority GeoTrust (resp. všech certifikačních autorit firmy Symantec) a převod aktivit pod certifikační autoritu DigiCert.

Uvedená změna se netýká certifikátů pro evidenci tržeb (vydaných CA EET prostřednictvím webové aplikace Elektronická evidence tržeb na Daňovém portálu) sloužících k autentizaci datových zpráv.

Pro zajištění správné funkčnosti spojení pokladního zařízení s příjmovou stranou EET i po 10. 9. 2018 musí být v pokladních zařízeních podporován nový kořenový certifikát DigiCert Global Root G2 jako důvěryhodný. Pokud uvedený kořenový certifikát nebude podporován jako důvěryhodný (přestože je certifikační autorita DigiCert standardně podporována většinou operačních systémů a internetových prohlížečů), nemusí se pokladnímu zařízení po 10. 9. 2018 podařit navázat zabezpečené  spojení s příjmovou stranou systému EET.

Máte-li pochybnosti, zda Vaše pokladní zařízení uznává certifikační autoritu  DigiCert a je na změnu připraveno, doporučujeme, abyste se ujistili u svého dodavatele.

Technické podrobnosti k výměně certifikátu jsou zveřejněny na webu www.etrzby.cz v sekci Oznámení pro vývojáře.

 

Finanční správa ČR"

 

Co tedy musíte udělat?

2HCS Fakturace využívá pro komunikaci s EET služeb operačního systému Windows. To znamená, že aby odesílání i po 10.9.2018 fungovalo, je třeba se ujistit, že je ve vašem operačním systému Windows přítomen nový kořenový certifikát DigiCert Global Root G2. Pokud používáte aktualizovaný operační systém Windows nemusíte dělat v podstatě nic. Nový kořenový certifikát se do systému již nainstaloval společně s aktualizacemi Windows.

Jestliže se chcete přesvědčit, že je vše v pořádku, postupujte následujícími kroky:

1) otevřete ovládací panely. Nejlépe kliknutím na "start" a napište "ovládací panely" a klikněte na výsledek hledání "ovládací panely" - takto to funguje od Windows 7 a výše v předchozích Windows XP se musíte k ovládacím panelům proklikat, doufám však že Windows XP už nikdo v reálu pro podnikání nepoužívá. Nejsou podporovány, záplatovány a jde o systém více než 17 let starý...

 
 

2) otevřete "možnosti internetu"

 
 
 

3) klikněte na záložku "obsah" a pak na tlačítko "certifikáty"

 
 

4) klikněte na záložku "Důvěryhodné certifikační autority" a v tomto seznamu byste měli vidět řádek, který má ve sloupci "vystaveno pro" text "DigiCert Global Root G2".

 
 

 

Pokud jste "DigiCert Global Root G2" našli, je vše v pořádku a po 10.09.2018 by mělo odesílání do EET fungovat tak jako dříve.

Pokud zjistíte, že "DigiCert Global Root G2" ve Vašem systému není, nainstalujte všechny aktualizace a měl by se objevit. Pokud i přesto nebude automaticky doinstalován, můžete jej importovat ručně: https://dl.cacerts.digicert.com/DigiCertGlobalRootG2.crt  Další informace můžete najít na  stránce certifikační autority.

Sdílejte tento článek: