Informační povinnost dle GDPR - doklady

Společnost 2H C.S. s.r.o. Vás tímto informuje o zpracování vámi poskytnutých osobních údajů v níže uvedeném rozsahu, ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

 

 1. Účel zpracování - kontaktní údaje:

  Pro plnění odběratelsko/dodavatelských vztahů.

  Zpracovávané osobní údaje:
  jméno a příjmení , email , telefon , pozice

  Zákonný důvod a doba uložení:
  Smlouva , doba uložení: 3 roky
  Do vypršení promlčecí lhůty pro případné řešení občanskoprávních sporů.

  Oprávněné zájmy správce , doba uložení:
  Po dobu trvání oprávněného zájmu, kterým je informovat uživatele našich aplikací o dostupnosti nových verzí aplikací.

  Příjemci osobních údajů:
  Vaše osobní údaje mohou být předávány následujícím příjemcům:

  Netpetanet s.r.o. - cloudové služby - zpracovatel
  savana s.r.o. - webhosting - zpracovatel
  Ing. Jiřina Homolová - daňový poradce - správce
  Jiřina Hejčíková - účetní a mzdová účetní - zpracovatel

  Předávání do zahraničí:
  Vaše osobní údaje nebudou předávány do zahraničí.

 2. Účel zpracování - fakturační údaje:

  Zpracování daňových dokladů přijatých i vydaných.

  Zpracovávané osobní údaje:
  jméno a příjmení , email , adresa , telefon , IČ a DIČ , číslo účtu

  Zákonný důvod a doba uložení:

  Právní povinnost , doba uložení: 5 roků
  Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – § 31 a § 32

  Smlouva , doba uložení: 3 roky
  Po dobu do vypršení promlčecí lhůty pro případné řešení občanskoprávních sporů.

  Příjemci osobních údajů:
  Vaše osobní údaje mohou být předávány následujícím příjemcům:

  savana s.r.o. - webhosting - zpracovatel Jiřina Hejčíková - účetní a mzdová účetní - zpracovatel
  Netpetanet s.r.o. - cloudové služby - zpracovatel
  Ing. Jiřina Homolová - daňový poradce - správce

  Předávání do zahraničí:
  Vaše osobní údaje nebudou předávány do zahraničí.

 3. Kontaktní údaje správce:

  2H C.S. s.r.o., Haškova 996/6, Kopřivnice 742 21, IČ: 25398989
  Halász Tomáš , Email: tomas.halasz@2hcs.cz , Telefon: +420 776 052 219

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracování
 • na přenositelnost údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.za společnost 2H C.S. s.r.o., Tomáš Halász

Sdílejte tento článek: