Ochrana osobních údajů

Některé údaje, poskytnuté při využívání tohoto produktů a služeb společnosti 2H C.S. s.r.o., se sídlem v Kopřivnici Haškova 996/6, IČ: 25398989 mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“). Společnost 2H C.S. s.r.o. se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto osobní údaje ochránila.

 

Použití registračních informací

  • Registrace na webu faktury.cz vyžaduje zadání některých důležitých údajů pro další komunikaci se zákazníkem.
  • Kromě údajů úmyslně sdělených v rámci registrace 2H C.S. s.ro. nezpracovává ani nezískává žádné další informace o zákaznících, např. v okamžiku návštěvy www stránek, užívání programu, aktualizace programu apod.
  • Veškeré údaje, které uživatel během své registrace poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.
  • Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky společnosti 2H C.S. s.r.o. a nejsou poskytovány třetím osobám.
  • Společnost 2H C.S. s.r.o. si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje zákazníků k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití produktů a služeb. Každý registrovaný uživatel má právo zasílání těchto informací ze strany společnosti 2H C.S. s.r.o. kdykoliv zakázat, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv nebo vypnutím zasílání zpráv přímo ve svém uživatelském účtu na webu faktury.cz
  • Veškeré údaje získané od uživatelů (zákazníků) slouží výhradně k účelům společnosti 2H C.S. s.r.o.. Společnost 2H C.S. s.r.o. tyto údaje neprodává, nepronajímá ani jiným způsobem nepředává třetím osobám.
  • Společnost 2H C.S. s.r.o. činí maximum pro to, aby ochránila data uživatelů před zneužitím. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

 

Práva uživatelů tohoto serveru, produktů a služeb společnosti 2H C.S. s.r.o.

Podle Zákona má každý uživatel (zákazník), jenž poskytl osobní údaje společnosti 2H C.S. s.r.o., právo písemně požádat společnost 2H C.S. s.r.o. o poskytnutí informací o tom, jaké osobní údaje o něm společnost 2H C.S. s.r.o. zpracovává.

Sdílejte tento článek: