Faktury s 2HCS FAKTURACE popis funkcí.

Popis funkcí programu 2HCS Fakturace 4

2HCS Fakturace - plně vyhovuje aktuálním zákonům o DPH a účetnictví

 

2HCS Fakturace 4 je program pro evidenci a vytváření faktur-daňových dokladů. Při vývoji jsme kladli důraz především na jednoduchost a snadnost obsluhy. Nenajdete zde žádné další (zbytečné) funkce náležící spíše do účetních systémů. Na základě požadavků našich zákazníků byly postupně přidávány další funkce, nyní tak můžete využít i skladovou evidenci, evidenci zakázek a nově i bankovní modul.

2HCS Fakturace ve verzi 4.2017.9 a novější plně podporuje odesílání dokladů do EET.

 

Funkce programu:

 • průvodce nastavením programu
  Průvodce nastavením
 • vytvoření, mazání a kopírování vystavených faktur a záloh
 • faktury v cizí měně
 • faktury, dobropisy, dodací listy, zálohy a pokladní doklady v češtině, angličtině a němčině
  Faktura v angličtině
 • dobropisy (i v cizí měně)
 • postupné úhrady faktur
 • částečné odečítání záloh
 • evidence faktur přijatých
 • tisk platebních příkazů
  Platební příkazy
 • evidence pokladny
 • možnost změny sazby DPH kdykoliv během roku
 • tisk dodacích listů
 • evidence a práce se zálohovými fakturami (vytváření, mazání, kopírování)
 • čtyři volitelné vzhledy faktur vydaných
 • nové formuláře faktur s úpravami potřebnými po vstupu do EU
 • volitelné vzhledy (skiny) programu
 • tisk příjmových pokladních dokladů (i daňových ve formě zjednodušeného daňového dokladu)
 • volba režimu tisku pokladních dokladů (jeden na A4, dva na A4, dva na 1/2 A4)
 • hromadný tisk dokladů (za období, v číselné řadě, podle odběratele) Hromadný tisk faktur
 • tisk podacích lístků
 • práce s libovolným počtem bankovních účtů vlastníka
 • evidence knihy faktur
 • evidence odběratelů
  Hromadný tisk faktur
 • šablony pro často používané texty (od verze 1.7.4 doplněny i ceny a sazby DPH pro plátce)
 • vyhledávání v šablonách podle zadaného textu
 • zaokrouhlování hotovostních faktur na koruny a padesátihaléře
 • volná editace textu faktury
 • libovolně definovaná číselná řada faktur
 • okamžitý přehled o nezaplacených fakturách díky jejich barevnému zvýraznění
 • okamžitý přehled o celkové částce nezaplacených faktur k aktuálnímu dni
 • statistika celkového obratu
  Statistika Součty
 • výstupní sestava z knihy faktur za zvolené období s rozpisem DPH
 • tisk vydané faktury na připojené tiskárně (od verze 1.7.4 doplněna možnost nastavení parametrů tiskárny (počet výtisků, kvalita apod.) před vlastním tiskem)
 • tisk vydané faktury do souboru PDF
 • odeslání faktury emailem přímo z programu Fakturace (ve formátu PDF)
 • spolupráce s externími emailovými programy (MS Outlook, MS Outlook Express)
 • možnost začlenění vlastního loga do faktury
 • zálohování komprimovaných dat a jejich obnova
 • volba režimu plátce/neplátce DPH
 • možná práce v síti (více uživatelů vystavuje faktury v jedné číselné řadě)
 • automatické stažení a instalace aktualizací ze serveru www.faktury.cz
 • síťový provoz
 • zprávy a poznámky k dokladům
  Zprávy a poznámky
Sdílejte tento článek: