Odepisování složení výrobků ze skladu

Pokud vyrábíte vlastní produkty, nebo před prodejem kompletujete vlastní sady prodávaných položek, může se vám hodit automatické odepisování složení výrobků ze skladu.

Funguje to tak, že při výdeji položky, která je definovaná jako výrobek, na fakturu se provede také výdej jednotlivých složek tohoto výrobku. Pak se naskladní odpovídající počet hotových výrobků a z tohoto naskladnění se odepíšou výrobky do výdeje na fakturu. To vše proběhne automaticky. Pouze je potřeba abyste zakoupen modul skladová evidence.

Pro automatické odepisování složení je potřeba provést následující kroky:

1) Definovat alespoň dvě ceníkové skupiny. Jednu pro materiál a jednu pro výrobky

Ceníkové skupiny se nastavují v menu "sklad -> číselníky -> ceníkové skupiny".

Zde vytvořte jednu skupinu pro materiál a jednu pro výrobky. Skupina pro výrobky musí mít zakliknutu volbu "výrobek".  Skupin můžete mít samozřejmě více.

 
 
 

2) V ceníku vytvořit položky pro výrobky a pro materiály

Každé položce přiřaďte správnou skupinu podle toho jestli půjde o výrobek nebo o materiál.

 
 

3) U materiálových položek v ceníku nastavit pevnou nákupní cenu pro kalkulaci ceny výrobku

Pro každý materiál doplňte v ceníku na záložce "ostatní" doplňte pevnou nákupní cenu, jednotku a početk jednotek pro které je cena nastavena. Tato cena bude použita pro kalkulaci ceny výrobku. Program nepoužívá pro kalkulaci nákupní cenu, protože nákupní ceny se mohou v čase lišit a kalkulace je platná vždy pro dané datum.

 
 

4) Vytvořit složení výrobků v ceníku a kalkulace ceny

V ceníku na záložce "složení" vložte pro každý materiál složení výrobku nový řadek a vyberte jej z rozbalovacího seznamu. Doplňte požadované množství materiálu pro výrobu jednoho kusu výrobku. Pokud při výrobě vzniká odpad, můžete zadat i množství odpadu na jeden kus výrobku.

Jakmile máte vloženo celé složení výrobku, můžete doplnit náklady na dopravu, montáž v absolutních částkách. V procentech je pak možno nastavit požadovaný zisk a příplatek k ceně. Kliknutím na tlačítko "kalkulovat a uložit" se provede vlastní výpočet kalkulované ceny. Kalkulovaná cena vychází z nastavených "pevných nákupních cen materiálu". Skladová cena pak ze skutečných posledních nákupních cen. Můžete tak porovnat správnost kalkulace.

 
 

Může se stát, že budete potřebovat změnit složení výrobku, nebo se změní pevné nákupní ceny (nová smlouva s dodavatelem apod..). V takovém případě nemusíte zasahovat do současné kalkulace, ale můžete si vytvořit novou "revizi" složení. Každá revize složení je platná od datumu revize. Program používá pro výdej materiálu jen poslední platnou revizi. Díky revizím můžete vytvořit a evidovat historii změny složení a cen výrobků. Nově vytvořená revize automaticky přebírá složení z poslední platné revize. Upravovat je možné pouze poslední platnou revizi. Starší revize jsou zamčené a není možné je měnit.

 
 

5) Volitelně nastavit typy pohybů a sklady pro výdej a příjem ve výrobě

V nastavení parametrů programu na záložce "sklad" můžete definovat typy pohybů a sklady, které se použijí pro výdeje a příjmy materiálů a výrobků.

 
 

6) Nyní můžete vložit první výrobek do faktury

Po vložení výrobku do faktury program provede výdej potřebného materiálu. Poté naskladní hotové množství výrobku a z tohoto naskladnění odepíše výdej na fakturu. Ve skladu uvidíte pro výdej materiálu novou interní výdejku, pro příjem hotového výrobku interní příjemku a hotový výrobek bude na fakturu vydán běžnou výdejkou. Pořadí těchto dokladů je takové, že nejprve je výdejka hotového výrobku a až po ní následuje výdej materiál a příjem hotového výrobku.

Na obrázku níže jsou vidět všechny tři doklady, které vznikly při výdeji 10 ks výrobku na fakturu.

Zde je pak výdejka materiálu potřebného na 10 ks výrobku.

 

A zde pak příjemka hotového výrobku.

 
 
Sdílejte tento článek: