Vzory faktur v 2HCS Fakturace

Hledáte vzory faktur?

 Nevíte, co vše musí faktura obsahovat aby splňovala zákonem dané podmínky?
Hledáte příklady a vzory faktur na kterých by jste se dozvěděli jak je to správně?
Zde je krátký přehled toho nejdůležitějšího:

§28 zákona o DPH z r.2004

§ 28 Daňový doklad při dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby
(1) Daňovými doklady jsou zejména běžný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, souhrnný daňový doklad, splátkový kalendář, opravný daňový doklad, daňový dobropis, daňový vrubopis, platební kalendář nebo doklad vystavený podle § 92a.
(2) Běžný daňový doklad musí obsahovat
a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,
b) daňové identifikační číslo23) plátce, který uskutečňuje plnění,
c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
d) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,
e) evidenční číslo daňového dokladu,
f) rozsah a předmět plnění,
g) datum vystavení daňového dokladu,
h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,
i) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
j) základ daně,
k) základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona,
l) výši daně zaokrouhlenou na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, popřípadě uvedenou v haléřích.

 

Všechny výše uvedené náležitosti faktury vytvořené programem 2HCS Fakturace 4 obsahují. Připravili jsme pro vás vzory faktur tak jak je automaticky tiskne program 2HCS Fakturace 4. Kliknutím na obrázek stáhnete originál faktury ve formátu PDF.

A víte jak nejjednodušeji vystavíte fakturu? Přeci v demoverzi 2HCS Fakturace 4, která je ke stažení zde. Po instalaci můžete program zdarma zaregistrovat a získat tak na 30 dní plně funkční program.

 

Vzor faktury - technická

Vzor faktury - technická

Vzor faktury - elegantní

Vzor faktury - elegantni

Vzor faktury - bez rámečků

Vzor faktury - bez rámečků

Vzor faktury - kulaté rohy

Vzor faktury - kulaté rohy
Sdílejte tento článek: