Zaokrouhlování faktur od 01.10.2019

Novela zákona o DPH je účinná od 01.04.2019. Z pohledu vystavování daňových dokladů je nejdůležitější změnou úprava možností zaokrouhlování daňových dokladů. Po dobu 6 měsíců, tedy až do 01.10.2019, je možné zaokrouhlení faktur řešit starým způsobem. 

Nejnovější verze programu 2HCS Fakturace 4, která níže popsané postupy umožňuje, je verze 4.2019.61. Aktualizační soubor si můžete stáhnout zde.

 

Jaké jsou možnosti zaokrouhlení

 

Dle novely zákona o DPH jsou nyní tři možnosti jak vyřešit haléře v celkové částce na faktuře.

1) metoda zaokrouhlení - "koruny"

V případě úhrady převodem je nutné zahrnout zaokrouhlení celkové částky do základu daně - tzn. ze zaokrouhlovacího rozdílu vypočíst základ daně a daň

2) metoda zaokrouhlení - "celé koruny"

V případě úhrady v hotovosti je možné zaokrouhlení celkové částky na koruny nezahrnout do základu daně.

3) metoda zaokrouhlení - "haléře"

V případě úhrady převodem zaokrouhlení neřešit a vystavovat faktury na haléře. Pokud zákazník zaplatí v hotovosti, zaplatí vám celkovou částku zaokrouhlenou matematicky na koruny. Rozdíl se nezahrnuje do základu daně. V účetnictví pak vznikne "přeplatek - haléřové vyrovnání".

 

Jak nastavit program

 

Jakou metodu si vyberete závisí na formě úhrady. Vzhledem k tomu, že v mnoha případech není dopředu zřejmé jak klient zaplatí, jeví se jako nejvýhodnější metoda "koruny" kdy se úprava celkové částky rozpustí do základů a daně.

Způsob zaokrouhlení použitý pro faktury a zálohy můžete nastavit v nabídce "Akce -> nastavení parametrů" na záložce "výpočty a nastavení". Pro prodejky se zaokrouhlení nastavuje v "Akce -> nastavení parametrů" na záložce "prodejna".

 
 
 
 

Tímto nastavením zajistíte stejný způsob zaokrouhlení pro všechny nově vzniklé faktury a prodejky.

Dále můžete u každé formy úhrady zvolit jiný způsob zaokrouhlení. Lze tak nastavit pro úhradu převodem metodu "koruny" a pro úhradu v hotovosti metodu "celé koruny". Toto nastavení se provádí v nabídce "Akce -> číselníky -> Druhy plateb - formy úhrady"

 
 
 
 
 

 

Sdílejte tento článek: